Criterii selectie grup țintă în cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”

Criterii selectie grup țintă în cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează în perioada 20 Decembrie 2021 – 19 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” – cod MySMIS 140878, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140878 prin apelul de proiecte Innotech Student. Proiectul se implementează cu sprijinul Universității Danubius din Galați și al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

CRITERII DE SELECȚIE

Selectarea grupului țintă se va realiza în baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:

  • Este student de nivel ISCED 6 (Licență) înmatriculat cel putin în anul 2 sau ISCED 7 (master) sau ISCED 8 (student doctorand)
  • Are domiciliul/reședinta în toate regiunile României, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunea de implementare a proiectului, respectiv SUD-VEST OLTENIA si SUD-EST
  • Este disponibil să participe la activitatile proiectului, respectiv la cursul de formare compentențe antreprenoriale, acreditat ANC, cu durata de 40 de ore
  • Nu beneficiază de dublă finantare prin alte proiecte din programul Innotech Student
  • Este dispus să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului și să transmită toate informațiile și documentele solicitate

Grupul țintă al proiectului este compus din 350 studenți înscriși la programele de master, doctorat sau licență (minim anul 2) cu domiciliul/ reședința în toate regiunile României, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Sud-VEST OLTENIA și Sud-Est. Înscrierea în proiect se poate realiza și prin platforma informatică disponibilă accesând site-ul proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Noutati similare