Protectia biodiversitatii

Protejarea biodiversitatii este unul din principiile care trebuiesc respectate atat in activitatea curenta cat si in implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. In Romania, acest domeniu este legiferat de OUG 57/2007 privind privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice si de Ordinul nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Un alt document de referinta este Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru conservarea biodiversităţii 2010 – 2020