Egalitate de gen

Egalitatea de gen reprezinta acea situatie in care femeile și bărbații se bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Scopul nu este ca femeile și bărbații să devină la fel, dar ca posibilitățile și șansele lor de viață să devină și să rămână egale. Egalitatea de gen este un principiu inerent drepturilor omului, o condiție sine qua non pentru o dezvoltare durabilă și centrată pe indivizi și un obiectiv în sine. Educația este sursa principală a eliminării inegalităților de gen și unul dintre cei mai importanți factori care duc la posibilitatea de angajare pe piața muncii a femeilor și, astfel, la obținerea independenței economice a acestora. Legislația cu privire la egalitatea dintre femei și bărbați este vastă. Constituția României adoptată în noiembrie 1991 și modificată prin Legea nr. 429/2003 conține un articol referitor la egalitatea dintre cetățeni indiferent de sex, însă dreptul la educație nu face nicio referință la gen.