Utilizarea eficienta a resurselor

Eficiența utilizării resurselor este o preocupare majora la nivel european, strategia UE pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă pe următorii zece ani. Strategia vizează să încurajeze o creștere economică inteligentă (bazată pe cunoaștere și inovare), sustenabilă (creșterea bazată pe principii ecologice va fi mai sustenabilă pe termen lung) și favorabilă incluziunii (nivelurile ridicate de ocupare a forței de muncă asigură o coeziune socială și teritorială îmbunătățită). Cele șapte obiective principale ale strategiei includ o inițiativă pentru o utilizare mai eficientă a resurselor în Europa, care asigură un cadru de acțiune pe termen lung, susținând programe politice pentru mediu și schimbări climatice, energie, transport, industrie, agricultură, pescuit și dezvoltare regională. Scopul este acela de a crește siguranța investițiilor și a inovării și de a crea oportunități pentru o creștere economică sustenabilă, asigurându-ne că toate domeniile de acțiune relevante iau în calcul, în mod coerent, eficiența utilizării resurselor.