DEPUNERI PLANURI DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI “SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” cod SMIS 140878

DEPUNERI PLANURI DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI “SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” cod SMIS 140878

În perioada 31.03.2022 ora 10:00 – 15.04.2022 ora 22:00  s-a realizat depunerea planurilor de afaceri pentru concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului “SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” cod SMIS 140878 finanțat prin apelul de proiecte “Innotech Student”.

În această perioadă studenții înscriși în grupul țintă al proiectului au depus 36 de planuri de afaceri care urmează  a fi evaluate de două comisii formate din 6 antreprenori din regiunile de implementare ale proiectului până pe data de 30.04.2022. Dintre acestea vor fi selectate cel puțin 21 de planuri de afaceri care vor fi finanțate.

Valoarea maximă a finanțării ce poate fi acordată unui plan de afaceri este de 100.000 euro (maxim 484.350 LEI la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4.8435 RON) , reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Detalii cu privire la modul de evaluare se regasesc in METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI  DE  AFACERI publicata pe site-ul proiectului https://succes.banipentrustudenti.ro/ și în platforma proiectului secțiunea publică de avizier https://app.succes.banipentrustudenti.ro/

Rezultatele vor fi comunicate și publicate în data de 01.05.2022 pe site-ul proiectului https://succes.banipentrustudenti.ro/

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Noutati similare